About Us

The Timing & Decision Making Laboratory (TMDM Lab) headed by Associate Prof. Fuat Balcı is a research lab at Koç University, Department of Psychology and Center for Translational Medicine. The TMDM Lab is composed of human research (behavioral and non-invasive brain stimulation) and animal research units that work in unison. Graduate students and researchers in the TMDM Lab pursue a variety of interrelated topics that relate to how brain perceives time and makes decisions, how these fundamental cognitive processes interact, and how they are affected in different conditions such as aging and brain disorders. We address these questions using a comparative, and an interdisciplinary approach that combines behavioral testing, computational models, and various neuroscience methods.

Hakkımızda

Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü ve Translasyonel Tıp Merkezi’nin kapsamında araştırma faaliyetlerini yürütmekte olan Zamanlama ve Karar Verme Laboratuvarı (TMDM Lab), Doç. Dr. Fuat Balcı tarafından yönetilmektedir. TMDM Lab birlikte çalışmakta olan insan araştırmaları (davranışsal ve girişimsel olmayan beyin uyarımı) ve hayvan araştırmaları ünitelerinden oluşmaktadır. TMDM Lab kapsamında araştırmalarını yürüten öğrenci ve araştırmacılar beynin zamanı nasıl algıladığı ve nasıl karar verdiği, bu temel bilişsel süreçlerin nasıl etkileştiği ve beyin hastalıklarında ve yaşlılıkta bu süreçlerin ne yönde etkilendiği ile ilişkili bir dizi ilintili konuda çalışmaktadır. Bu alanlardaki araştırmalarımızı farklı türler arasında karşılaştırmalı olarak ve davranışsal yöntemleri, hesaplamalı modelleri, ve farklı sinirbilim tekniklerini bütünleştiren bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.