Research

We are primarily interested in the study of time perception and decision making from both empirical and theoretical perspectives with a primary focus on aging and cognitive health. We work on computational models of these fundamental cognitive processes, test model-based predictions regarding choice behavior in temporal and perceptual decision-making, investigate the brain mechanisms that underlie these functions in both humans and animals, and study how these processes are altered in aging and brain disorders. Our current projects include but are not limited to a) the study of the neural basis of speed-accuracy tradeoffs (decision threshold setting) in humans using non-invasive brain stimulation methods (repetitive transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation), b) study of how decision-making and timing functions are affected in aging (in animal models), and neuropsychiatric and neurodegenerative disorders (in humans and animal models) as well as the neurobiological correlates of these behavioral alterations in animal models, and c) the development of computational models of interval timing and its dynamic interaction with decision making. In addition to our empirical and theoretical interests, we work on the development of high-throughput, fully automated behavioral screens for animal testing and the gamification of human cognitive testing.

[Previous and current research support for our research are listed at the end of this page]

If you are interested in learning more about our specific projects or would simply like to contribute to our studies, please do not hesitate to contact us at tmdmlab@ku.edu.tr. One of us will get back to you.

Temel ilgi alanlarımız zaman algısı ve karar verme süreçlerinin ampirik ve kuramsal tabanda, yaşlanma ve bilişsel sağlık ile ilişkili şekilde araştırılmasıdır. Bu kapsamda, bu temel bilişsel süreçlerin hesaplamalı modellerini geliştirmekte, bu modellerin zamansal ve algısal kararlar ile ilişkili tahminlerini test etmekte ve bu süreçler ile ilişkili beyin mekanizmalarını insan ve hayvanlarda incelemekteyiz. Halen yürümekte olan bazı projeler ile araştırma grubumuz; a) hız-doğruluk ödünleşimi (karar eşiklerinin belirlenmesi) ile ilişkili nöral mekanizmaları insanlarda girişimsel olmayan beyin uyarım (tekrarlı transkraniyal manyetik stimülasyon ve transkraniyal doğru akım stimülasyonu) yöntemleri ile araştırmakta, b) karar verme ve zaman algısının yaşlanma (hayvan modelleri) ve nöropsikiyatrik ve nörodejeneratif hastalıklarda (insan ve hayvan modellerinde) nasıl değiştiğini inceleyip, bu davranışsal seviyedeki değişikler ile ilişkili nörobiyolojik süreçleri hayvan modellerinde araştırmakta, ve c) zamanlama ve zaman algısı ile karar verme süreçleri arasındaki dinamik etkileşimin hesaplamalı modellerini geliştirmektedir. Ampirik araştırma ve kuramsal çalışmalarımızın yanısıra, hayvan araştırmaları için tamamen otomatik yüksek hacimli davranışsal inceleme araçlarının geliştirilmesi ve insan bilişsel testlerinin oyunlaştırılması ile ilgilenmekteyiz.

Araştırmalarımız ile ilişkili sorularınız için veya çalışmalarımıza katkıda bulunmak için bize tmdmlab@ku.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İçimizden birisi e-postanızı yanıtlayacaktır.

Research Support

 • Marie Curie International Reintegration Grant: Optimal Timing (2011-2015) [PI: F. Balcı]
 • TÜBİTAK 2515 COST International Grant: Decision-making and Interval Timing as a Mouse Model of Cognitive Aging: Behavioral, Computational and Neurobiological Approaches. (2015-2018) [PI: F. Balcı]
 • TÜBİTAK 1001 Grant: From Computational Abilities to Metric Interactions: Time, Space and Numerosity in the Animal Mind (2017-2020) [PI: F. Balcı]
 • TÜBİTAK 1001 Grant: Neural Basis of Time Perception: Behavioral and electrophysiological test of a new neuro-computational model using optogenetics (2018-2021) [PI: F. Balcı]
 • Interdisciplinary Perspectives on Time: Contextual Regulation of Time Perception (2013-2015) [PI: F. Balcı]
 • Republic of Turkey, Ministry of Development, Research Infrastructure Fund: Koç University Research Center for Translational Medicine (KUTTAM). (2017-2020) [PI: İhsan Solaroğlu; Researcher]
 • TÜBİTAK 1001 Grant: Temporal and Numerical Risk Assessment (2012-2015) [PI: F.Balcı]
 • Seed Grant: Dissecting the neurobiological basis of adaptive decision-making in mice with use of advanced neurophysiological tools. (2016-2018) [PI: F. Balcı]
 • Turkish Academy of Sciences – TÜBA GEBİP (2015-2018) [PI: F. Balcı]
 • Science Academy (BAGEP, 2013-2015) [PI: F. Balcı]
 • TÜBİTAK 1000 Grant: Preparation of the Research and Development Strategy Document for Psychological Research Conducted at Koç University. [PI: Dr. İrşadi Aksun, Researcher]
 • Koç University Teaching Innovation Grant: Fish Operant Tank (2012-2013) [PI: F. Balcı]